FORVALTNINGSDATABASEN

Stenberg, Anne-Mette (1986):

Målstyring i petroleumspolitikken - muligheter og begrensninger. En studie av forholdet mellom Stortinget og Oljedirektoratet målformulering og resultatrapportering.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

822

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: