FORVALTNINGSDATABASEN

Krogh, Finn Einar (1987):

Reorganiseringen av Statoil. Intensjon, prosess og utfall - en analyse av beslutningsprosessen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2363&kategori=439

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

827

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: