FORVALTNINGSDATABASEN

Michelsen, Svein (1987):

Oljeindustri og petroleumsingeniører. Relasjoner mellom arbeid og utdanning i Rogaland 1971-82.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2364&kategori=439

Kommentar:

Publisert: Publikasjon Nr.21 (Sefos).

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

828

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: