FORVALTNINGSDATABASEN

Humberset, Bård (1987):

Institusjonell differensiering: En analyse av utviklingen av enheter for planlegging og utredning i sentralforvaltningen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

83

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Horisontal dimensjon: