FORVALTNINGSDATABASEN

Braathen, Einar (1987):

"Heller småbruker på Vestlandet enn husmann under Fred Olsen..." Ingeniører og arbeidere ved BMV Solheimsviken gjennom modernisering, konserndannelse, omstilling.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2353&kategori=439

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

831

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: