FORVALTNINGSDATABASEN

Groth, Bente (1987):

Bare prakk? En studie av "Et åpnere samfunn" i Orkdal.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2355&kategori=439

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

832

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: