FORVALTNINGSDATABASEN

Kleppe, Jorunn (1987):

Oppsøkende ungdomsarbeid i et historisk perspektiv. En studie av oppsøkende avdeling i Bergen Kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

836

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: