FORVALTNINGSDATABASEN

Lines, Kåre (1987):

Ledelse i grenselandet mellom politikk og administrasjon. En case-studie av den administrative ledelse i Trondheim kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

837

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: