FORVALTNINGSDATABASEN

Manger, Paul Jostein (1987):

Styret i bedrifter. Ein studie om styret sin påverknad i bedriftsleiinga.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

838

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: