FORVALTNINGSDATABASEN

Rølvåg, Torbjørn (1982):

Partiprogrammene og statsadministrasjonen. Holdninger til statsadministrasjonen i stortingsvalgsprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i perioden 1945 til 1981.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2421&kategori=445

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

84

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: