FORVALTNINGSDATABASEN

Sirnes, Thorvald (1987):

Fra skipsbygging til fabrikkering av oljeinstallasjoner. Ein studie av Haugesund Mekaniske Verksted.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

840

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: