FORVALTNINGSDATABASEN

Hansken, Hildegunn (1988):

Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

846

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: