FORVALTNINGSDATABASEN

Dyrstad, Terje (1988):

Innovasjon i norske kommuner. Endring i kommunal organisering; ny nemndstruktur.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

851

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: