FORVALTNINGSDATABASEN

Kolstø, Geir (1988):

Hvor trykker skoen? En analyse av kommunenes søknader om frikommune­status.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2332&kategori=438

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

853

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: