FORVALTNINGSDATABASEN

Nesheim, Rolf (1988):

Integrasjon i industriselskaper. En studie av mekanismer som integrerer toppledere i industriselskapene. Elkem, Norsk Hydro og Hafslund Nycomed.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2341&kategori=438

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

854

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: