FORVALTNINGSDATABASEN

Nærø, Gry A.Scholz (1988):

News on assembly Line. Managerial or professional control of the Newspaper? The Transformation of the American Newspaper Industry 1970-1990.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2343&kategori=438

Kommentar:

Avhandlingen senere ble godkjent som PhD v/ University of California at Berkeley, USA

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

855

Disse opplysningene er sist endret:

4/3 2013

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utviklingstendenser i amerikansk presse. I hovedoppgaven analyseres dette materialet med vekt på hvorledes endringer i datateknologi, lovgivning og markedsvilkår har virket inn på bedriftsstruktur og ledelsesstrategier i pressen og spesielt hvorledes disse endringer samlet har hatt effekter for journalistyrket når det gjelder rekruttering, arbeidsvilkår og profesjonell profil. En stor del av materialet stammer fra intervjuer med representanter for ulike yrkeskategorier i amerikansk presse, spesielt i San Francisco området.