FORVALTNINGSDATABASEN

Vike, Fred Jacob (1989):

Kommunene og næringslivet. Tre forklaringsperspektiver på organisert tiltaksarbeid i norske kommuner.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 8912

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2347&kategori=438

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

857

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: