FORVALTNINGSDATABASEN

Ødegård, Anne-Karin (1988):

"Kjerringa mot strømmen". Iverksetjing av offentleg politikk i hopehavet mellom sentrale, regionale og lokale styresmakter. Ei studie av elverksamanslutningane.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2348&kategori=438

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

858

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: