FORVALTNINGSDATABASEN

Femanger, Anne-Karin (1989):

Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. - En iverksettingsstudie.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2293&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

860

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: