FORVALTNINGSDATABASEN

Fjelldalen, Eva (1989):

Personalpolitikk, organisasjonsdemografi og virkemåte. En studie av Oseberg produksjon.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

861

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: