FORVALTNINGSDATABASEN

Flaaterud, Stian (1989):

Kommunestørrelse og lokalpolitikere - en studie av kommunesammenslåinger i Vestfold.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

862

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: