FORVALTNINGSDATABASEN

Jamil, Ishtiaq (1989):

Innovations by local governments: A comparative study of local government innovations in Norway and France.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2303&kategori=435

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

863

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: