FORVALTNINGSDATABASEN

Wærness, Marit (1989):

Sentralstyring - institusjonell respons. En studie av svenske forvaltningsmyndigheters reaksjoner på et forsøk med treårsbudsjettering.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 8908

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2310&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

867

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: