FORVALTNINGSDATABASEN

Øverdal, Knut Berge (1989):

Iverksetting av distriktspolitikk. Finnmark som egen utdanningsregion.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2312&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

868

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: