FORVALTNINGSDATABASEN

Haugen, Olaug (1989):

Organiseringa av kommunale flyktningemottak. Stifinnarar uten kart og kompass.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

870

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: