FORVALTNINGSDATABASEN

Holmefjord, Agathe (1989):

Reform uten endring? Statlig utforming og lokal iverksetting av institusjonsomsorgen for rusmiddelmisbrukere.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2302&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

871

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: