FORVALTNINGSDATABASEN

Østrem, Wenche (1989):

Personutskiftninger og arbeidsvilkår i kommunalpolitikken.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2311&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

873

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: