FORVALTNINGSDATABASEN

Bøen, Godtfred (1990):

"Vi må fungere som om vi hadde konkurranse". Arbeidsorganiseringen i Televerket - Fra forvaltningsbedrift til markedsorganisasjon.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2274&kategori=433

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

874

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: