FORVALTNINGSDATABASEN

Faruk, Reza (1990):

Industrial relations in Bangladesh. A study on Labour Unions.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2276&kategori=433

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

875

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: