FORVALTNINGSDATABASEN

Halvorsen, Kjersti (1990):

Tusenfryd. Et moderniseringsprogram i Sparebanken Vest.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2277&kategori=433

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

876

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: