FORVALTNINGSDATABASEN

Hjørnevik, Elin (1990):

Innføring av informasjonsteknologi i sykehussektoren. Hvor står vi Hvor går vi ?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2280&kategori=433

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

878

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: