FORVALTNINGSDATABASEN

Anderssen, Harald Inge (1990):

Informasjon og relasjon. En studie av informasjonsstrømmen inn til og innenfor kommuneorganisasjonene i Førde og Årdal.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

881

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: