FORVALTNINGSDATABASEN

Bergmann, Helge Vidar (1990):

Lederatferd i fire somatiske sykehus.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

882

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: