FORVALTNINGSDATABASEN

Haveraaen, Geir (1990):

Politikerroller - En studie av folkevalgte i 19 kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2279&kategori=433

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

885

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: