FORVALTNINGSDATABASEN

Sommervold, Wenche (1991):

Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommuner - En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1991 nr.10. Universitetet i Bergen.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2284&kategori=433

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

887

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: