FORVALTNINGSDATABASEN

Dahl, Alf-Håvard (1991):

Tilfredshet med kommunal service. En analyse av publikums erfaring med bruken av 28 kommunale tjenester i seks norske kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2246&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

889

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: