FORVALTNINGSDATABASEN

Fosshaug, Henrikke (1990):

Kjekt å ha! Rettighetspappaer, pliktbarn og ansvarsmødre.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2247&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

890

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: