FORVALTNINGSDATABASEN

Geis, Trude (1991):

Fusjonssynsergier - et Fata Morgana? Et historisk case-studie av fusjonen mellom Christiania Spigerverk og Elkem A/S.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

891

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: