FORVALTNINGSDATABASEN

Jacobsen, Unni (1991):

Kartlegging av behovsdekning vedrørende sosiale tilbud til pasienter i en utskrivningssituasjon ved medisinsk spesialsykehus. (Helse- og sosialpolitikk)

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

892

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: