FORVALTNINGSDATABASEN

Muren, Tore (1991):

Organisasjonssamfunnets møte med internasjonaliseringen. En studie av EØS-prosessen i Norge og en sammenligning med Sverige.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2253&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

895

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: