FORVALTNINGSDATABASEN

Venneslan, Eystein J. (1991):

Brukernes erfaringer og holdninger til helse og sosiale tjenester - En publikumsundersøkelse av helse og sosiale tjenester i to av Bergen kommunes desentraliserte enheter.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2264&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

898

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: