FORVALTNINGSDATABASEN

Grosvold, Lisbeth (1991):

Rektor en leder i "tvangstrøye"? En studie av rektors funksjoner og handlingsrom i den videregående skolen i Sogn og Fjordane.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

899

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: