FORVALTNINGSDATABASEN

Hernes, Synnøve Karin (1991):

"Problembarn" som katalysator i yrkesutvikling? En studie av forholdet mellom institusjonaliseringsprosesser i barnevernet og psykologenes profesjonalisering.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

900

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Horisontal dimensjon: