FORVALTNINGSDATABASEN

Larsen, Hild Stuland (1991):

Publikums klage på kommunale tjenester. En analyse av alternative forklaringer på variasjoner i klagebruk.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2251&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

901

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: