FORVALTNINGSDATABASEN

Vaage, Rune (1991):

Desentralisering som administrativ utfordring. En studie av personalets innstilling til og erfaringer med desentraliserte helse- og sosialtjenester.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

904

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: