FORVALTNINGSDATABASEN

Wendt, John-Haakon (1991):

Tillit eller mistillit? Velgernes tillit til kommune-politikerne. En studie av innbyggernes holdninger i forbindelse med en publikumsundersøkelse i seks norske kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

905

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: