FORVALTNINGSDATABASEN

Haugå, Olav Andreas (1991):

Styret - en kanal for politisk styring av privatkapitalistiske foretak? Et casestudie av Tandbergs Radiofabrikk A/S og dets styre i perioden 1972-1978.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

908

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: