FORVALTNINGSDATABASEN

Jacobsen, Dag Runar Furuheim (1992):

Fra monopol til marked. Reform i Norsk Rikskringkasting.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

911

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: