FORVALTNINGSDATABASEN

Misund, Britt-Ingunn (1992):

Reiselivsnæringens Fellesorganisasjon. En studie av organiseringen av en hybridorganisasjon.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

913

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: