FORVALTNINGSDATABASEN

Næss, Sturle (1992):

Ledelse i offentlige og private organisasjoner. En kvantitativ studie av vektlegging av ledelsesfunksjoner i perioden 1983-91.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2240&kategori=431

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

918

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: